Társadalombiztosítás (KELA)

 

Társadalombiztosító, finn néven (KELA) Nemzeti Nyugdíjintézet

Az egészségbiztosítás fedezi a táppénzt, a rehabilitációs támogatásokat, valamint megtéríti a magán orvosi és fogorvosi költségeket, laboratóriumi és kezelési költségeket, gyógyszer és a kezeléssel kapcsolatos utazási kiadások meghatározott részét. Mindezen felül fedezi az anyasági, szülési és szülõi támogatásokat és a speciális anyasági és nevelési járulékokat.

Finnországban az állampolgárok vizitdíj és kórházi napidíj fizetésére kötelezettek. A vizitdíj mértéke régiónként különbözõ, alkalmanként 11-16 euró közt változik. A kórházi ellátásért fizetett díj 24 euró/nap.

Magánkézben lévõ egészségügyi intézmény felkeresésekor a felmerült költségeket nem egy az egyben téríti meg a finn Társadalombiztosítási Intézet (Kela), hanem az általa lefektetett feltételek szerint.

A magán orvosi és fogorvosi ellátások 60 százalékát térítik meg.

A gyógyszerköltségek esetében az általános visszatérítés mértéke 42 %, de meghatározott esetekben ez az arány még magasabb lehet.

A társadalombiztosítási kártya igénylésérõl és a finn egészségbiztosítási ellátásokról további részletes információk a finn KELA oldalán olvashatók.

A finn társadalombiztosítás országos hálózatát önkormányzati társadalombiztosítási irodák és a Társadalombiztosítási Intézet helyi hivatalai alkotják.

A szociális ellátások jó részérõl, így az öregek támogatásáról, mozgássérült létesítmények fenntartásáról, óvodák üzemeltetésérõl a helyi önkormányzatok gondoskodnak, és ezek biztosítják az alapvetõ egészségügyi ellátást is.

A nyugdíjrendszer két törvényen alapuló alrendszerbõl áll, a lakóhelyen alapuló állami nyugdíjrendszerbõl és a jövedelem alapú nyugdíjrendszerbõl. A Nemzeti Nyugdíj Intézet folyósítja az állami nyugdíjakat, a betegségi és anyasági segélyt, valamint a munkanélküli segélyt. Finanszírozása a munkavállalók és munkáltatók hozzájárulásaiból, az adórendszeren keresztül valósul meg. A finanszírozáshoz az állam és az önkormányzatok is hozzájárulnak. Az alkalmazottak és vállalkozók jövedelem alapú nyugdíját magán-nyugdíjpénztárak és nyugdíjalapok fizetik, melyek mûködését a Központi Nyugdíjbiztosítási Intézet felügyeli.