Banki ügyintézés

Amint azt említettük a föoldalon dolgozóinkat regisztráljuk és bankszámlát nyitunk részükre melyre fizetésüket kapják kéthetente. A bankszámlához kapnak egy Electron Visa kártyát. Valamint három hónap után Internetes Bankátutalásra is lesz lehetösége.

Finnországban a banki átutalásokat végezhetjük bankfiókban, ügyintézõn
keresztül (ennek többletköltsége van az ügyintézõi munka miatt) vagy ha
a bankunkkal szerzõdtünk mint szolgáltatásra internetes un.netbank-i
szolgáltatáson keresztül. Az utalási folyamatok bankonként változóak.

A belföldi utalásoknál az utaláshoz tudnunk kell saját számlaszámunkat
(amirõl vagy amire utalunk) továbbá az alábbi adatokat kéri, kérheti
tõlünk a banki rendszer:

saaja-kedvezményezett
maksaja-fizetõ
tilinumero-bankszámlaszám
osoite-cím
viite vagy viitenumero-utalási szám
summa vagy määrä, euromäärä-utalt összeg, utalt összeg euróban
eräpäivä-teljesítés idõpontja
lisätiedot-egyébb adat
más fogalmak:
viivakoodi-vonalkód
suoraveloitus-autómatikus átutalás melyet a bank végez az ügyfél
elõzetes írásos hozzájárulásával
käyttäjätunnus-ügyfélazonosító kód
tunnusluku vagy PIN-PIN kód
vahvistustunnus-megerõsítõ kód


Nemzetközi utalásainkhoz elengedhetetlen a SWIFT kód és az IBAN szám!
IBAN

Az Európai Unióban a nemzetközi bankszámlaszám, az IBAN (International
Bank Account Number) használandó a nemzetközi utalások során.
Az IBAN számlaszámot használó országok bármelyikébe indított utalás
esetében a partner számlaszámát IBAN formátumban kell megadnia. Az IBAN
számlaszám nem vonatkozik a belföldi ügyfelek közötti forgalomra,
belföldi utalások esetében a megszokott, 24, illetve 16 jegyû
számlaszámok maradnak használatban (ez esetben nem az IBAN formátumú
számot kell megadni).
Amennyiben az átutalási megbízáson helytelen vagy nem IBAN formátumú
számlaszám kerül feltüntetésre az IBAN-t alkalmazó, európai célországba
irányuló deviza átutalási megbízáson, úgy elõfordulhat, hogy a partner
bank a megbízást visszautasítja, vagy a manuális beavatkozás
szükségessége miatt, a többlet feldolgozási költségre hivatkozva extra
díjtételt számít fel, melyet az átutalást indító számlatulajdonosnak
kell megfizetnie. E díjtétel bankonként eltérõ mértékû, de kb. 5-20 euró
közötti összeg lehet.
 
Szintén lényeges, hogy nemzetközi partnereinket is tájékoztassuk a saját
IBAN számlaszámunkról. Az IBAN formátumú számlaszámot a számlakivonaton
közlik a bankok számlatulajdonosaikkal.
 
A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegybõl áll, amelybõl az
elsõ két karakter jelöli az országkódot (HU), 
 
Példa: HU34 5678 9012 3456 7890 1234 5678 (csak példa!)
 
Az IBAN Finnországban használatos formátuma 18 karakterbõl áll, példa:
FI21 1234 5600 0007 85

Fontos különbség tehát a SWIFT kód és az IBAN számlaszám között, hogy
amíg a SWIFT egy bank kódja, tehát egy bank minden bankszámlája esetében
azonos, addig az IBAN számlaszám minden számlatulajdonosnak más és más.

Fontos, hogy átutalási megbizásainkat (fizetendõ csekkjeinket) mindig
határidõre kiegyenlítsük! Ha ez nem így történik a bank (bankok)
karantént alkalmazhatnak ami abból áll, hogy minden hitelkeretünket
befagyasztják és kölcsönöket hónapokig nem folyósítanak!