Amire figyelni kell

EU-s NYOMTATVÁNYOK

Az EU-s rendelet ún. E formanyomtatványok alkalmazását írja elõ a
tagállamok hatóságai számára, amelyek igazolják az uniós polgárok
különbözõ jogosultságait. Ezek alapján egy vagy akár több tagállam is
köteles lehet az ellátások nyújtására, attól függõen, hogy az érintett
hol dolgozik és hol él. Különbözõ számjelû formanyomtatványokat kell
alkalmazni a különbözõ ellátásokra (pl. E 100-as sorozat a betegségi és
anyasági ellátásokra, E200-as sorozat a nyugdíjasokra, E300-as sorozat a
munkanélküli ellátásokra, E400-as sorozat a családi ellátásokra). A
migráló személyeknek ezeket a formanyomtatványokat kell magukkal
vinniük, illetve kérniük különbözõ jogaik igazolása végett. A
formanyomtatványok az illetékes magyar szervektõl szerezhetoek be
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Államkincstár,
Foglalkoztatási Hivatal, Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és
regionális, helyi egységei).